Nawet najlepiej wyszkolony pracownik ochrony może mieć czasem gorsze dni lub chwile słabości. Aby uniknąć przykrych niespodzianek związanych z chwilową niedyspozycją personelu ochrony fizycznej, można zastosować rozwiązania wymuszające czujność ochrony. Wprowadzenie procedur obowiązkowych obchodów dozorowanego terenu zwiększa bezpieczeństwo obiektu, jednak system wymuszający te obchody stanowi dopełnienie tych procedur. Jeśli pracownik w określonym czasie nie wykona obchodu i nie pojawi się w określonych miejscach, system zarejestruje tą nieprawidłowość. Może także wysłać powiadomienie o problemie do osoby odpowiedzialnej za ochronę. Sama wiedza o istnieniu takiego systemu w firmie spowoduje znaczną poprawę dyscypliny pracy służby dozoru fizycznego.

Kontrola pracy ochrony realizowana jest w oparciu o odpowiednio wyposażony i oprogramowany system sygnalizacji włamania i napadu lub system kontroli dostępu. Można także zastosować dedykowane rozwiązania z ręcznymi skanerami i lokalną rejestracją obchodów w pamięci urządzenia.

Koszt systemu zależy od specyfiki obiektu, liczebności personelu ochraniającego oraz wybranego rozwiązania technicznego. Wycena jest możliwa po zapoznaniu się z wymaganiami Zleceniodawcy.

Powrót