Dotychczas zbudowaliśmy następujące systemy:

Sygnalizacja Włamania i Napadu 

W obiektach administracyjnych .......... 5
W obiektach bankowych ...................... 44
W obiektach biurowych ........................ 95
W obiektach edukacyjnych ................. 4
W obiektach handlowych .................... 48
W obiektach IT ...................................... 5
W obiektach magazynowych .............. 14
W obiektach ochrony zdrowia ............. 5
W obiektach produkcyjnych ................ 5
W obiektach prywatnych ...................... 73
W obiektach sądowych ........................ 2
W obiektach usługowych ..................... 17

 

Telewizja Przemysłowa

W obiektach administracyjnych .......... 2
W obiektach bankowych ...................... 28
W obiektach biurowych ........................ 71
W obiektach edukacyjnych ................. 2
W obiektach handlowych .................... 5
W obiektach IT ...................................... 3
W obiektach magazynowych .............. 1
W obiektach ochrony zdrowia ............. 0
W obiektach produkcyjnych ................ 0
W obiektach prywatnych ...................... 11
W obiektach sądowych ........................ 1
W obiektach usługowych ..................... 0

 

Kontrola Dostępu 

W obiektach administracyjnych .......... 1
W obiektach bankowych ...................... 8
W obiektach biurowych ........................ 24
W obiektach edukacyjnych ................. 0
W obiektach handlowych .................... 0
W obiektach IT ...................................... 1
W obiektach magazynowych .............. 0
W obiektach ochrony zdrowia ............. 0
W obiektach produkcyjnych ................ 0
W obiektach prywatnych ...................... 1
W obiektach sądowych ........................ 2
W obiektach usługowych ..................... 1

 

W tym w województwach: 

Dolnośląskim ......................................... 11
Kujawsko-Pomorskim .......................... 8
Lubelskim ............................................... 4
Lubuskim ................................................ 5
Łódzkim .................................................. 8
Małopolskim .......................................... 7
Mazowieckim ......................................... 17
Opolskim ................................................ 2
Podkarpackim ....................................... 1
Podlaskim .............................................. 7
Pomorskim ............................................. 360
Śląskim ................................................... 14
Świętokrzyskim ..................................... 4
Warmińsko-Mazurskim ........................ 12
Wieklopolskim ....................................... 10
Zachodniopomorskim .......................... 7

Na górę