Dla zainstalowanych przez nas systemów zabezpieczeń zapewniamy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis na warunkach określonych umową zawartą ze Zleceniodawcą.

Po podpisaniu umowy na konserwację systemu przejmujemy na siebie wynikające z tej umowy obowiązki, w szczególności:

  • Dbanie o sprawność techniczną systemu
  • Regularne przeprowadzanie oględzin stanu technicznego urządzeń wchodzących w skład konserwowanego systemu
  • Zdalne przeprowadzanie czynności diagnostyczno-serwisowych
  • Administracja systemem i kontami użytkowników
  • Udostępnianie wskazanym osobom wydruków z rejestru zdarzeń
  • Sporządzanie raportów na podstawie kryteriów przekazanych przez Właściciela systemu
  • Priorytetowe reagowanie na zgłaszane problemy techniczne
  • Na każde życzenie Właściciela systemu wystawianie pisemnych zaświadczeń o klasie, atestach i sprawności technicznej systemu oraz o poprawności jego obsługi przez personel (na podstawie wyciągu z rejestru zdarzeń)
  • Doradztwo w zakresie poprawy bezpieczeństwa

W celu lepszego utrzymania systemu oraz wczesnego wykrycia nieprawidłowości preferujemy stosowanie miesięcznego cyklu konserwacji.  


Powrót