Instalujemy systemy sygnalizacji włamania i napadu we wszystkich rodzajach obiektów. Systemy te złożone są z następujących elementów:

 • Centrala alarmowa
 • Moduły rozszerzeń wejść
 • Moduły rozszerzeń wyjść
 • Moduły sterujące urządzeniami elektrycznymi
 • Moduły komunikujące się z urządzeniami bezprzewodowymi
 • Podcentrale
 • Konwertery światłowodowe magistrali systemowej
 • Przełącznik sieciowy
 • Sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnętrzne
 • Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne
 • Manipulatory klasyczne
 • Manipulatory sensoryczne
 • Manipulatory dotykowe
 • Moduł komunikacji sieciowej
 • Moduł komunikacji GSM
 • Pasywne czujki podczerwieni
 • Czujki mikrofalowe
 • Czujki dualne PIR+MW
 • Akustyczne czujki stłuczeniowe
 • Czujki zalania
 • Czujki gazu propan-butan
 • Czujki gazu ziemnego
 • Czujki gazów usypiających na bazie chloroformu
 • Czujki dymu i ciepła
 • Czujki magnetyczne
 • Czujki sejsmiczne
 • Przyciski napadowe
 • Zasilacze

 

Dla stanowiska ochrony fizycznej:

 • Komputer z oprogramowaniem sterującym systemem sygnalizacji włamania i napadu z dostępem do wizualizacji zdarzeń

 

Dla właściciela:

 • Oprogramowanie sterująco-wizualizacyjne instalowane w powierzonym komputerze
 • Oprogramowanie sterujące systemem instalowane w powierzonym smartfonie lub tablecie

 

Ochrona peryferyjna:

 • Zewnętrzne pasywne czujki podczerwieni
 • Wielowiązkowe aktywne bariery podczerwieni
 • Moduł kontrolny z kablem sensorycznym zakopywanym
 • Bariery mikrofalowe

 

 

Ponieważ dobór urządzeń, ich ilość i rozmieszczenie na terenie obiektu zależy od wielu czynników i ma decydujący wpływ na cenę końcową, wstępna wycena systemu może być sporządzona po zapoznaniu się z obiektem i określeniu wymagań Zleceniodawcy.

Powrót