Instalujemy systemy kontroli dostępu we wszystkich rodzajach obiektów. Systemy te złożone są z następujących elementów:

 • Elementy zamykające - elektrozwory, elektrozaczepy, zamki elektryczne
 • Kontrolery przejść
 • Czujniki otwarcia drzwi
 • Czytniki identyfikatorów
 • Czytniki biometryczne
 • Klawiatury kodowe
 • Centrala kontroli dostępu
 • Konwertery portów szeregowych
 • Serwer portu szeregowego
 • Przełaczniki sieciowe
 • Przyciski wyjścia
 • Przyciski awaryjnego otwarcia drzwi
 • Zasilacze

 

Dla stanowiska ochrony fizycznej:

 • Komputer z oprogramowaniem sterująco-wizualizacyjnym systemu kontroli dostępu

 

Dla właściciela:

 • Oprogramowanie sterująco-wizualizacyjne systemu kontroli dostępu instalowane w dostarczonym lub powierzonym komputerze
 • Czytnik do wprowadzania identyfikatorów do systemu przed ich wydaniem

 

 

Ponieważ dobór urządzeń, ich ilość i rozmieszczenie na terenie obiektu zależy od wielu czynników i ma decydujący wpływ na cenę końcową, wstępna wycena systemu może być sporządzona po zapoznaniu się z obiektem i określeniu wymagań Zleceniodawcy.

Powrót